Projekt-Objazd

Kompleksowe oznakowanie dróg

O naszej firmie

Inżynieria ruchu jest tym, czym zajmujemy się od dawna i posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie. Na Państwa zlecenie wykonamy projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, jak również wdrożymy je w terenie i zadbamy o ich konserwację. Każde Państwa zlecenie zostanie, przez nas wykonane staranie i z najwyższą solidnością.

icon for this section

Projekty organizacji ruchu

Zgodnie z Państwa zleceniem wykonamy stałe i czasowe projekty organizacji ruchu (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) związane z:

 • budową, przebudową i rozbudową dróg
 • budową wjazdów/wyjazdów do posesji
 • budową, przebudową i rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej
 • budową, przebudową i rozbudową sieci teletechnicznych
 • organizacją ruchu na parkingach
 • zajęciem pasa ruchu
 • organizacją imprez masowych
 • lokalizacją sezonowych ogródków gastronomicznych,
  kiosków i stoisk handlowych
icon for this section

Oznakowanie dróg

Zgodnie z Państwa zleceniem wdrożymy stałe i tymczasowe organizacje ruchu w pełnym zakresie.

1. Pionowe:

stop icon
 • dróg

 • ulic

 • ścieżek rowerowych

 • parkingów

 • placów

 • i innych ciągów komunikacyjnych
  wymagających takiego oznakowania

2. Poziome za pomocą:

stop icon
 • farb drogowych

 • mas chemoutwardzalnych

 • taśm najezdniowych

 • termoznaków

3. Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu:

stop icon
 • zapory drogowe

 • słupki blokujące

 • progi i elementy gumowe

 • pachołki

 • lustra

 • lampy i sygnalizatory drogowe

 • inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu

4. Pozostałe usługi:

stop icon
 • kierowanie ruchem

 • konserwacja oznakowania

 • pomiary natężenia ruchu

Nasze realizacje

Projekty organizacji ruchu Warszawa

Nasza firma świadczy wysokiej jakości usługi związane z wykonaniem projektów organizacji ruchu. Warszawa to duże miasto, w którym ciągle podejmowane są działania związane z modernizacją stref przeznaczonych do poruszania się, w tym budowy dróg lub zmiany ich przebiegu. Niezbędne okazuje się wówczas stworzenie kompleksowego projektu przebiegu organizacji ruchu, co gwarantuje bezpieczeństwo, ale również płynność komunikacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czytaj więcej...

Projekt organizacji ruchu - Warszawa

Tworzenie projektów organizacji ruchu to niezwykle odpowiedzialne działanie, które wpływa na wszystkie osoby przebywające w danej strefie ruchu. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pieszych, kierujących pojazdami, a także płynność całej komunikacji. Projekt organizacji ruchu musi być odpowiednio przygotowany, biorąc pod uwagę bardzo wiele czynników.

Kiedy niezbędne jest przygotowanie projektu organizacji ruchu w Warszawie? Dokument powinien zostać sporządzony w przypadku budowy nowych dróg, tworzenia parkingów dla aut, wyznaczania kolejnych stref ruchu, a także objazdów w trakcie trwania remontów lub kładzenia nawierzchni. Działania związane z planowaniem muszą być niezwykle dokładne, ale zarazem szybkie, aby móc umożliwić ruch na danym terenie.

Kompleksowe projekty organizacji ruchu w Warszawie

Podobnie dzieje się w przypadku projektu objazdu w Warszawie. Czasowe wyznaczenie strefy ruchu jest niezwykle ważne. Trzeba pamiętać o umiejętnym oznaczeniu poszczególnych pasów oraz stref przeznaczonych do przemieszczania się. Objazdy pojawiają się najczęściej w miastach lub na trasach szybkiego ruchu w wyniku modernizacji dróg. Często wiąże się to z wyłączeniem z użytku części dostępnych pasów jezdni lub stworzenie zupełnie innej drogi dojazdowej.

Aby wszystkie zamiary wykonawców były jasne i zrozumiałe, konieczne jest przygotowanie czytelnych oznaczeń dróg. Umieszcza się je w postaci znaków pionowych, ale także oznakowania poziomego na jezdni - w tym przypadku cechującego się kolorem żółtym. Kierowcy nierzadko spotykają się z takimi zmianami podczas pokonywania różnych tras. Często wywołują one problemy z orientacją w terenie, szczególnie jeżeli zostaną wprowadzone w sposób pobieżny, bez dostrzeżenia wszystkich potrzeb kierujących pojazdami.

Projekty organizacji ruchu, Warszawa - objazd

Jak widać wyraźnie, stworzenie kompleksowego projektu organizacji ruchu w przypadku objazdów jest niezwykle ważne. Konieczne jest przemyślenie nowego systemu komunikacji. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku miast i dużych skrzyżowań, a inaczej tras szybkiego ruchu.

Czasami niezbędne jest jedynie wyłączenie jednego pasa ruchu, w innych sytuacjach sposób przemieszczania się, w tym funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej zostają całkowicie zmienione. Stworzenie projektu organizacji ruchu w Warszawie wymaga doskonałej znajomości przepisów, a także potrzeb kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Plan powinien przewidywać ewentualne trudności związane z objazdem oraz stwarzać możliwość bezpiecznego przemieszczania się.

Profesjonalny projekt organizacji ruchu, Warszawa - Projekt-Objazd

Nasza firma zajmuje się kompleksowym tworzeniem projektów organizacji ruchu stałego oraz czasowego, w tym objazdów. Wszystkie powstające u nas plany wykonywane są na indywidualne zamówienie, z uwzględnieniem potrzeb oraz wymagań klienta, a także specyfiki danego odcinka drogi. Stworzenie dokumentu poprzedzamy licznymi konsultacjami, aby móc ostatecznie zaprezentować kompleksowe rozwiązanie, uwzględniające interesy wszystkich stron.

W naszej firmie pracują doświadczeni i odpowiednio wykwalifikowani specjaliści, którzy bazując na swojej wiedzy, tworzą skuteczne rozwiązania, cechujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa. Wykonujemy różnorodne plany objazdów, nawet w bardzo trudnym otoczeniu. Nasi doradcy przygotowują pełną ofertę i przedstawiają klientowi wszystkie kolejne etapy prac. Cena każdego projektu wyznaczana jest indywidualnie, przy wzięciu pod uwagę licznych czynników, takich jak złożoność planu, długość trasy objętej objazdem czy konieczność przygotowania pasów zastępczych.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z metodyką wykonywanej przez nas pracy. Nasi specjaliści przedstawią szczegółową ofertę związaną z projektami organizacji ruchu w Warszawie. Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości oraz odpowiemy na pytania, tak aby każdy klient był pewny, na jaką usługę się decyduje. Projekt organizacji ruchu to niezbędny element w trakcie remontów czy przebudowy dróg. Bez niego komunikacja byłaby chaotyczna, co mogłoby doprowadzić do licznych kolizji, a nawet poważnych wypadków.

Kontakt

Adres:

PROJEKT-OBJAZD
ul. Lipowa 69
05-240 Jasienica

Kontakt telefoniczny:
501 231 335
501 352 231

biuro@projekt-objazd.pl
NIP: 8641922186
REGON: 384894818

Skontaktuj się z nami