Projekt-Objazd

Kompleksowe oznakowanie dróg

O naszej firmie

Inżynieria ruchu jest tym, czym zajmujemy się od dawna i posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie. Na Państwa zlecenie wykonamy projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, jak również wdrożymy je w terenie i zadbamy o ich konserwację. Każde Państwa zlecenie zostanie, przez nas wykonane staranie i z najwyższą solidnością.

icon for this section

Projekty organizacji ruchu

Zgodnie z Państwa zleceniem wykonamy stałe i czasowe projekty organizacji ruchu (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) związane z:

 • budową, przebudową i rozbudową dróg
 • budową wjazdów/wyjazdów do posesji
 • budową, przebudową i rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej
 • budową, przebudową i rozbudową sieci teletechnicznych
 • organizacją ruchu na parkingach
 • zajęciem pasa ruchu
 • organizacją imprez masowych
 • lokalizacją sezonowych ogródków gastronomicznych,
  kiosków i stoisk handlowych
icon for this section

Oznakowanie dróg

Zgodnie z Państwa zleceniem wdrożymy stałe i tymczasowe organizacje ruchu w pełnym zakresie.

1. Pionowe:

stop icon
 • dróg

 • ulic

 • ścieżek rowerowych

 • parkingów

 • placów

 • i innych ciągów komunikacyjnych
  wymagających takiego oznakowania

2. Poziome za pomocą:

stop icon
 • farb drogowych

 • mas chemoutwardzalnych

 • taśm najezdniowych

 • termoznaków

3. Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu:

stop icon
 • zapory drogowe

 • słupki blokujące

 • progi i elementy gumowe

 • pachołki

 • lustra

 • lampy i sygnalizatory drogowe

 • inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu

4. Pozostałe usługi:

stop icon
 • kierowanie ruchem

 • konserwacja oznakowania

 • pomiary natężenia ruchu

Nasze realizacje

Nasi Klienci

Kontakt

Adres:

Projekt-Objazd
ul. Wrzeciono 42 m. 144
01-956 Warszawa

Kontakt telefoniczny:
501-231-335
501-352-231

biuro@projekt-objazd.pl
NIP: 1181901723
REGON: 147265517

Skontaktuj się z nami